Hem          Stadgar          Styrelse          Läger & Träffar          Lägertävlingar          Bilder


Läger & Träffar -

Våra återkommande årliga aktiviteter är PÅSKLÄGRET och SOMMARLÄGRET.
Här har vi alla chanser till intensiv träning från tidig morgon till kväll så mycket man orkar och vill!


Nedanstående text som gäller hur vi brukar vilja organisera träningen kanske kommer att behöva uppdataras beroende på hur/var arrangemanget förläggs.

Oftast har de allra flesta deltagare Bruks Spår som fokus, och andra tränar Sök. - och så har vi lydnadsdelarna och Uppletandet gemensamt såklart. Det finns gott om mark så alla har möjlighet att utforma sin träning som önskat.
Det brukar finnas mycket kunskap och erfarenhet att ta del av inom grupperna, och alla hjälper varandra med synpunkter o idéer. Det här upplägget kräver att man är ganska självgående och är beredd att dela med sig av sin kunskap likaväl som att ta emot nya idéer.

Vilka grenar som hamnar i fokus kan variera efter anmälda deltagares inriktning. Vi utesluter ingen specialgren, bara det blir en självgående träningsgrupp.

Ibland har vi lydnadsteori, ibland tränar vi individuellt, ibland sker lydnadsträningen i grupp med stor fokus på kontakt trots störning, ibland sker träningen med kommendering om det önskas

Vi planerar för tre träningspass om dagen, men var och en avgör när hunden behöver en paus eller omväxling någon dag.

En typisk dag ser ut så här:

  • frukost
  • Morgonpasset: Vi samlas på morgonen för att höra vilka avsikter man har för förmiddagspasset, och delar upp oss i grupper, samt markerna i
    lämpliga delar.
  • lunch

  • Eftermiddagspasset: oftast lydnad. Ibland har vi lydnadsteori, ibland övar man individuellt, ibland sker lydnadsträningen i grupp med stor fokus på kontakt trots störning, ibland sker träningen med kommendering om önskat. 
  • Middag

  • Kvällspasset: Varierande träning, eller "valfri" träning. Många väljer att träna uppletande, eller fortsätter på träningen från morgonpasset ute i skogen.
  • Vi träffas för en trevlig kväll, grilla korv, diskutera träningen eller prata om vad som helst.

Något år har vi haft instruktörer under veckan som ägnat sig åt valpar/unghundar o litet nyare ekipage. Ett annat år har vi haft instruktörer med t ex IPO-inriktning, eller andra inriktningar för att ge litet nya ideer. Vi har inte haft någon inhyrd instruktör på några år nu, men det är inte uteslutet för framtiden, det beslutas år från år. Det är troligen så att vi i så fall endast skulle överväga att ha instruktör under någon enstaka dag. Det finns gott om instruktörsläger - vi vill vara annorlunda.
Lägret är inte beroende av att ha inhyrd instruktör. Vi har ju traditionen att alla hjälper varandra med träningen, och det är något vi vill vara rädda om
.

Någon halvdag kanske det är ordnat med någon annan aktivitet för att bryta av litet i träningen. Vi kan också ha bjudit in någon besökare under en hel eller
halv-dag för att hålla föredrag.


PÅSKLÄGER - har ordnats av olika arrangörer under en del år. Det är ett bra tillfälle att träffas eftersom de allra flesta är lediga. Upplägget ser till viss del ut som ovan, men brukar vara indelad i två pass om dagen. Arrangemanget kan variera litet mer eftersom det ibland hållits på olika platser med olika förutsättningar.


Andra träningsträffar och läger
-  Vid andra träningsträffar och dagar som anordnas av någon i föreningen kan man kontakta styrelsen för att ta del av föreningens medlemsregister för att kunna skicka ut inbjudningar!  Vi kan också lägga ut inbjudningar på denna webbsida såklart.

 

  Sidan senast uppdaterad 2018-02-09    |    Besöksstatistik      |     adress till webmaster